You are here: Home Disclaimer

Disclaimer voor www.rens-en-rens.nl

BPR B.V. (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Rijschool Rens en Rens, verleent u hierbij toegang tot www.rens-en-rens.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
Rijschool Rens en Rens behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Rijschool Rens en Rens spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Rijschool Rens en Rens.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Rijschool Rens en Rens nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Rijschool Rens en Rens.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Rijschool Rens en Rens, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Rijschool Rens & Rens

Nieuwe Havenweg 83B
1216 BP Hilversum
035 - 260 74 74
06 - 21 18 76 36
Info@rens-en-rens.nl
Rijles Acties

Rijles Acties

Word jij binnenkort 17 of 18 jaar en lijkt het je leuk om op de dag van je verjaardag je eerste autorijles te krijgen? Neem dan minimaal 2 weken van te voren contact met ons op en je krijgt van rijschool Rens & Rens je eerste rijles van een uur cadeau!

Ervaren instructeurs

Ervaren instructeurs

Rijschool Rens & Rens werkt alleen met ervaren, goed opgeleide, rijks gecertificeerde instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). Doordat onze instructeurs geregeld nascholingscursussen volgen blijven zij op de hoogte van alle nieuwe aanpassingen in de verkeerswetgeving en verkeersregels.

Persoonlijke benadering

Persoonlijke benadering

Bij rijschool Rens & Rens staat persoonlijke benadering centraal. Je volgt bij ons leuke, leerzame rijlessen zodat je op een ontspannen manier je rijbewijs kunt halen.